koln - Photo Gallery  
Położona nad Renem Kolonia ma powierzchnię 405,15 km.² i jest piątą co do wielkości obszaru gminą w Niemczech. Kolonia jest najstarszym z dużych miast niemieckich. W roku 50 n.e. nadała tej osadzie nazwę Colonia Claudia Ara Agrippinensium i podniosła ją do rangi miasta. Pierwotnie w tym miejscu mieściła się germańska osada, a następnie rzymski obóz wojskowy. W Kolonii znajduje się wiele cennych zabytkowych budowli, pięcionawowy dom z dwiema wieżami. Kolonia to ważny ośrodek przemysłowy, na terenach której produkuje się samochody firmy Ford. To miasto znane z edukacji, kultury i rozrywki.
photo galleryphoto galleryphoto galleryphoto galleryphoto galleryphoto galleryphoto gallery
   
koln